Netwerken van experts en kennisSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Knowledge networks

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Knowledge networks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Knowledge networks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Knowledge networks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Knowledge networks

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Knowledge networks

Result =

End Set VN link

Fysieke en bijbehorende virtuele netwerken van experts en kennis worden gevormd en benut om optimaal te kunnen innoveren en verbeteringen aan te brengen in nieuwe, soortgelijke uitdagende situaties.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares