KennissoortenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Knowledge models

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Knowledge models

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Knowledge models

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Knowledge models

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Knowledge models

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Knowledge models

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Handelingskennis, vaardigheden en inhoudelijke kennis op de Wiki.


Figuur 2: Typen kennis op de Wiki.


Inhoudelijke kennis

Figuur 3: Typen inhoudelijke kennis op de Wiki.


Figuur 4: Voorbeeld van inhoudelijke kennis op de Wiki.


Aanpak en vaardigheden

Figuur 5: Voorgeschreven, generiek patroon van controle en uitvoering van een proces
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares