KleidijkenMateriaal
Afwerkingsmateriaal Klei
Steenbekleding Kleidijk
Toepassing Oploopzone, Overslagzone, Tijzone/golfklapzone (boven GHW-0.5m)
Ecologie zout milieu Kleidijk is te voorzien van grasmat voor ecologie, visueel aspect en toegankelijkheid
Bijzonderheden
 
Ontwerp
Handleiding
Aandachtspunten Overgangsconstructies naar harde bekleding, (Bepaling) juiste erosiebestendigheid
 
Uitvoering Grote hoeveelheden grondverzet
Aandachtspunten Juiste wijze van verdichting
 
Beheer en onderhoud Graverij
Duurzaamheid
Faalmechanismen Erosie, Graverij, Scheuren
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Boren


Kleidijk (Saeftinghe)
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares