KernzoneSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Kernzone

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Kernzone

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Kernzone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Kernzone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Kernzone

Result = Profiel van vrije ruimte VN, Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Kernzone

Result = Faalmechanisme VN

End Set VN link


1. Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken. Denk hierbij aan het uittreepunt in het maaiveld van een glijcirkel. 2. De belangrijkste zone van de waterkering. Voor de duinen is dit de zone die na een maatgevende storm moet blijven staan. Wettelijke afbakening is opgenomen in de legger.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Profiel van vrije ruimte, Waterkering
Bestaat uit 
Invloedszone
Gerelateerd concept 
Faalmechanisme

Zie ook


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares