Karakteristieke sterkteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Karakteristieke sterkte

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Karakteristieke sterkte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Karakteristieke sterkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Karakteristieke sterkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Karakteristieke sterkte

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Karakteristieke sterkte

Result = Actuele sterkte VN, Waterkering VN

End Set VN link


Sterkte met een voorgeschreven onder- of overschrijdingskans, bepaald op grond van een statistische analyse van beschikbare gegevens.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Waterkering
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Actuele sterkte, Waterkering
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares