Inventariseren omgeving
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Inventariseren omgeving

Result = PBZ VN, PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Inventariseren omgeving

Result = Ontwerpnota VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Inventariseren omgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Inventariseren omgeving

Result = Uitvoeren dijkversterking VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Inventariseren omgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Inventariseren omgeving

Result =

End Set VN link


De inventarisatie van een dijkvak en de omgeving levert technisch gegevens op die de ingrediƫnten vormen voor het ontwerp van de dijkverbetering.

Een ecologische inventarisatie dient als basis voor de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Ook vindt een inventarisatie plaats van landschap, cultuurhistorie en archeologie (zie Omgevingsmanagement).HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares