Inventariseren ecologieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Inventariseren ecologie

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Inventariseren ecologie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Inventariseren ecologie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Inventariseren ecologie

Result = Inventariseren omgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Inventariseren ecologie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Inventariseren ecologie

Result =

End Set VN linkDe inventarisatie van het betreffende dijkvak en de omgeving levert gegevens op die de ingrediƫnten vormen voor het ontwerp van de dijkverbetering. De ecologische inventarisatie dient als basis voor de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Naast de ecologie wordt er ook een inventarisatie uitgevoerd van onder andere landschap, cultuurhistorie en archeologie.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares