Ingegoten basaltMateriaal
Afwerkingsmateriaal Ingegoten basalt
Steenbekleding Ingegoten basalt
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Bij verwering van de overmaat van het ingietmateriaal is wiergroei wellicht weer mogelijk.
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie.
 
Ontwerp
Handleiding Steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Bezwijken is gebaseerd op overdrukken direct onder de basalt (in filter-/vlijlaag). Voorkom overdrukken in dijk of dam als alles wordt ingegoten.
 
Uitvoering Bestaande basalt schoonmaken (ruimte tussen de zuilen). Ingieten met voldoende vloeibare gietasfalt.
Aandachtspunten Schoonmaken tot op filter-/vlijlaag. Ingietmateriaal moet zo diep mogelijk tussen de zuilen kunnen dringen.
 
Beheer en onderhoud
Duurzaamheid
Faalmechanismen Holle ruimtes, Opdrukken, Verzakken
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Boren, Miramap (holle ruimte), Miramap (open oppervlak), Valgewicht deflectiemetingen


Ingegoten basalt
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares