HydroblockMateriaal
Afwerkingsmateriaal Hydroblock
Steenbekleding Betonzuil
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Open ruimte zorgt voor mogelijkheid van begroeiing. Ecotop zorgt voor grotere kans op aangroei wieren.
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie.
 
Ontwerp
Handleiding Mbv steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dikte filterlaag. Open oppervlak. Dichtheid beton.
 
Uitvoering Plaatsing machinaal. Ervaring vereist.
Aandachtspunten Ervaring vereist. Vlakke ondergrond nodig. Plaatsing op filterlaag op geotextiel. Gerealiseerd open oppervlak moet overeenkomen met ontwerp.
 
Beheer en onderhoud Mate van inwassing bijhouden. Afhankelijk van afmeting en gewicht handmatig te plaatsen. Zettingen ondergrond, uitspoelen onderlagen zichtbaar in bekleding.
Duurzaamheid Leverbaar in duurzame variant.
Faalmechanismen Opdrukken, Verzakken, Te grote open ruimte
Detectiemethode Visueel, Miramap (open oppervlak)


Hydroblock betonzuilen
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares