Hydraulische conditiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Hydraulische condities

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Hydraulische condities

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Hydraulische condities

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Hydraulische condities

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Hydraulische condities

Result = Hydraulisch VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Hydraulische condities

Result = Hydraulische belasting VN, Hydraulische randvoorwaarden VN

End Set VN link


De condities die bepalend zijn voor de hydraulische belasting. Het betreft onder meer waterstanden, stroming, golfhoogten en golflengten.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Hydraulisch
Bestaat uit 
Golflengte, Golven, Stijgsnelheid, Stroming, Waterdiepte, Waterstand
Gerelateerd concept 
Hydraulische belasting, Hydraulische randvoorwaarden
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares