Hydraulische belasting
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Hydraulische belasting

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Hydraulische belasting

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Hydraulische belasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Hydraulische belasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Hydraulische belasting

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Hydraulische belasting

Result = Hydraulische condities VN, Waterkering VN

End Set VN link


1. Belasting op de waterkering als gevolg van de lokale waterstand en bijbehorende golven. 2. De belastende druk die hydraulische condities op een waterkering uitoefenen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Hydraulische condities, Waterkering

Golfmetingen.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares