HoogwaterrichtlijnSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Hoogwaterrichtlijn

Result = Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


Een EU-richtlijn die voorschrijft dat overstromingsrisico’s op Europees niveau in kaart worden gebracht en dat landen samenwerken om overstromingen te beheersen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
VeiligheidsnormHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares