Het suppleren van vooroeversSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result = Building with Nature-interventies VN, Vooroeversuppleties VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result = Het suppleren met sediment VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Het suppleren van vooroevers

Result =

End Set VN linkBij een vooroeversuppletie wordt door een sleephopperzuiger een lading zand in de vooroever gestort. Het zand ligt als een zandbank op de zeebodem vlak voor de kust. Deze zandbank breekt de golven en het zand drijft langzaam naar de kust, waardoor deze vooroeversuppletie ter hoogwaterbescherming het meest aansluit bij natuurlijke processen in een deltasysteem.

Voordelen van vooroeversuppleties zijn:

  • Vooroeversuppleties zijn goedkoper dan strandsuppleties;
  • Het effect van vooroeversuppleties is langduriger;
  • Vooroeversuppleties kunnen vrijwel het hele jaar door plaatsvinden;
  • Vooroeversuppleties vormen geen overlast voor de gebruikers van het strand.

De experimentele vooroeversuppletie ‘Delftland Zandmotor’, die in de zomer van 2011 gereedkwam, zou een alternatief kunnen bieden voor strandsuppletie. Adequate controle en evaluatie gedurende een periode van 20 jaar is nodig om te zien of deze multidisciplinaire aanpak een aantal van de negatieve gevolgen van kleinschalige sedimentsuppleties zal verlichten en bovendien nog extra habitat voor flora en fauna, toegenomen zoetwateropslag in de duinen en recreatieve en economische mogelijkheden zal opleveren (Zandsuppletie) (Slobbe et al., 2013).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares