Herzette basalt/overige natuursteenMateriaal
Afwerkingsmateriaal Herzette basalt/overige natuursteen
Steenbekleding Overige natuursteen
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Open ruimte zorgt voor mogelijkheid van begroeiing. Geeft op bepaalde locaties kansen voor groefwier.
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie.
 
Ontwerp
Handleiding Mbv steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dikte filterlaag. Open oppervlak. Dichtheid materiaal.
 
Uitvoering Handmatig plaatsen. Plaatsen eventueel machinaal uit te voeren.
Aandachtspunten Ervaring vereist. Vlakke ondergrond nodig. Plaatsing op filterlaag op geotextiel. Gerealiseerd open oppervlak moet overeenkomen met ontwerp. ARBO schrijft werkwijze voor.
 
Beheer en onderhoud Mate van inwassing bijhouden. Afhankelijk van afmeting en gewicht handmatig te plaatsen. Zettingen ondergrond, uitspoelen onderlagen zichtbaar in bekleding.
Duurzaamheid Hergebruik van bestaande bekleding.
Faalmechanismen Opdrukken, Verzakken, Te grote open ruimte
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Miramap (open oppervlak)


Basalt
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares