Habitatvoorwaarden van oesters in de OosterscheldeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result = Sedimentbalans en oesters in de Oosterschelde Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Habitatvoorwaarden oesters Oosterschelde

Result =

End Set VN linkIn order to get an healthy artificial oyster reef the characteristics and requirements of the natural oyster reefs should be respected. Exposure time due to the implications in food availability and predation represents one of the most important parameters (Walles et al., 2014).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares