Habitatvoorwaarden biobouwerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result = Belangrijkste condities hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Habitatvoorwaarden biobouwer

Result =

End Set VN link
Een ecologische habitat is de omgeving waar een organisme leeft. De habitat bestaat uit biotische en abiotische factoren (Nybakken, 2001; Lawrence, 2011). Habitatvoorwaarden zijn de biotische en abiotische condities waaraan een omgeving moet voldoen zodat een organisme in die habitat kan bestaan.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares