GrondverbeteringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Grondverbetering

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Grondverbetering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Grondverbetering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Grondverbetering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Grondverbetering

Result = Dijkverbeteringstraject VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Grondverbetering

Result = Grindnest VN, Holle ruimte VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkverbeteringstraject
Bestaat uit 
Grondonderzoek
Gerelateerd concept 
Grindnest, Holle ruimte
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares