Groene Dollarddijk


Context VN set links: model = Groene Dollarddijk


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Groene Dollarddijk

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


De Groene Dollarddijk is een voorbeeld van het concept van een brede groene dijk met voorland dat is ge├źnt op de brede Duitse dijken, die een flauw buitentalud met een grasbekleding hebben en geleidelijk overgaan in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en het flauwe dijktalud, volstaat een dikke kleilaag met grasbekleding op het buitentalud en is geen harde bekleding nodig.


Bepalen kruinhoogte VN Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk VN Bepalen dimensies Groene Dollarddijk VN Veiligheidseisen faalmechanismen VN Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk VN Ontwerpen Groene Dollarddijk VN Brede groene dijk met voorland VNOntwerpen Groene Dollarddijk
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares