GrasdijkMateriaal
Afwerkingsmateriaal Grasdijk
Steenbekleding Grasdijk
Toepassing Oploopzone, Overslagzone
Ecologie zout milieu
Bijzonderheden
 
Ontwerp
Handleiding Gras als dijkbekleding, Spreadsheet Grastoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Verschil in ontwerp tussen klap- en oploopzone. Neem beheertype mee in ontwerp.
 
Uitvoering
Aandachtspunten Het duurt enige jaren voordat gras zich voledig heeft ontwikkeld, maatregelen kunnen dus nodig zijn in de tussenliggende tijd.
 
Beheer en onderhoud Beheer is bepalend voor de sterkte.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Beschadiging, Erosie, Graverij, Scheuren
Detectiemethode Visueel


Grasdijk (Voorland Nummer Een)
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares