GolfhoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Golfhoogte

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Golfhoogte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Golfhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Golfhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Golfhoogte

Result = Golven VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Golfhoogte

Result = Strijklengte VN

End Set VN link


De verticale afstand tussen dal en top van een golf.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Golven
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Strijklengte


Golfhoogte.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares