Gelijmde steenslag (Elastocoast)Materiaal
Afwerkingsmateriaal Gelijmde steenslag (Elastocoast)
Steenbekleding Gelijmde steenslag
Toepassing Oploopzone, Overslagzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Aangroei vaste planten mede afhankelijk van steengrootte. Mogelijkheid tot aangroei van schelpdieren.
Bijzonderheden Mogelijkheid voor kleurscharkeringen en structuurvormen.
 
Ontwerp
Handleiding Eigen handleiding, Steentoets
Aandachtspunten Relatief gevoelig voor zetting: stijvere constructie dan asfalt.
 
Uitvoering On site verwerken. Lijm en steenslag mengen.
Aandachtspunten Steen moet droog zijn. Steen moet schoon en zo veel mogelijk stofvrij zijn. Bepaalde steensoorten logen uit qua kleur.
 
Beheer en onderhoud Herstel handmatig uit te voeren.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Beschadiging, Erosie, Losse stenen, Verzakken
Detectiemethode Visueel, Boren


Elastocoast
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares