Gekantelde betonblokkenMateriaal
Afwerkingsmateriaal Gekantelde betonblokken
Steenbekleding Betonzuil
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Open ruimte zorgt voor mogelijkheid van begroeiing.
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie.
 
Ontwerp
Handleiding Mbv steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dikte filterlaag. Open oppervlak. Dichtheid beton. Let op gewicht bij gebruik Haringmanblokken.
 
Uitvoering Plaatsing machinaal. Ervaring vereist.
Aandachtspunten Ervaring vereist. Vlakke ondergrond nodig. Plaatsing op filterlaag op geotextiel. Blokken mogen geen grote schades hebben. Blokken moeten aaneengesloten geplaatst worden. In het werk gestorte blokken zijn meestal van slechte kwaliteit. De overgang naar andere bekledingstypen is een aandachtspunt.
 
Beheer en onderhoud Beschadigingen kunnen het beste gevuld worden met asfaltmastiek.
Duurzaamheid Hergebruik van bestaande bekleding.
Faalmechanismen Opdrukken, Verzakken, Te grote open ruimte
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Miramap (open oppervlak)


Gekantelde betonblokken
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares