Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruikenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Gedragscode van Rijkswaterstaat gebruiken

Result =

End Set VN linkDe gedragscode van Rijkswaterstaat is een goedgekeurde werkwijze die zorgvuldig handelen van de opdrachtnemer garandeert, waardoor er een beroep gedaan kan worden op het vrijstellingenbesluit. Dat wil zeggen dat voor bepaalde activiteiten vrijstelling van de verbodsbepalingen wordt verleend. Zorgvuldig handelen houdt in dat van de activiteiten of werkzaamheden geen wezenlijke invloed uitgaat op de beschermde soort(en) en dat voorafgaand aan en tijdens het uitvoeren van de activiteit in redelijkheid alles wordt verricht of nagelaten om schade aan beschermde soorten te voorkomen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares