Geavanceerd toetsenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Geavanceerd toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkEen geavanceerde toetsing is maatwerk en is niet vast omschreven en kan vrij worden ingevuld, mits goed onderbouwd. Hier wordt ingegaan op een geavanceerde toetsing op basis van:

  • een analyse van de biomassa van de griend;
  • nieuwe berekeningen met de vegetatiemodule van SWAN.

Analyse van de biomassa van de griend

Indien de bij stap 2c berekende golfhoogtereductie niet voldoet aan de eis kan dit worden verhoogd door rekening te houden met het bio-volume van de in het griend aanwezige vegetatie. Het bio-volume kan worden berekend met de volgende formule:

Vbio = N.π.D2 /4

met:

Vbio = bio-volume van de vegetatie [m3 per eenheid van hoogte]

N = aantal takken per m2 [stuks]

D = diameter van de takken [m]

De stoven mogen niet worden meegeteld.

Met behulp van de bio-volume kan de ruwheidscoëfficiënt CD worden aangescherpt (zie tabel 4.1):

Tabel 4.1: Bepaling ruwheidscoëfficiënt CD
Vbio [m3] Leeftijd [jaar] Ruwheidscoëfficiënt CD [-]
0 0 0
0,008 0,5 0,5
0,011 1 0,7
0,012 1,5 0,75
0,013 2 0.8

De vegetatiefactor is nu te opnieuw te berekenen:

Vf = CD . N . D

Nieuwe berekeningen met de vegetatiemodule van SWAN

Met de hydraulische randvoorwaarden uit HYDRA-B en de gegevens van de vegetatie kan met SWAN de golfhoogtereductie worden uitgerekend. Wanneer de berekende reductie kleiner is dan de gewenste reductie is de eindscore “Voldoet niet”. Wanneer de reductie wel voldoende is dan is de eindscore “Voldoet”.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares