ZoutgehalteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Zoutgehalte

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Saliniteit op de locatie Dreischor in de periode 1990 t/m 2008: berekende jaargemiddelden. De dikke zwarte lijn geeft de streefsaliniteit aan van 28,9 (ongeveer 16 g Cl-.l-1) (Wetsteijn 2011).

De streefconcentratie voor het zoutgehalte is minimaal 16 g chloride. Omgerekend naar saliniteit bedraagt de streefsaliniteit (zie bijschrift) dan 28,9.De jaargemiddelde saliniteit varieert tussen ca. 27,7 en 31,6. Er zijn onderschrijdingen in met name 1995 en in 2000. Er valt geen speciale trend voor de saliniteit waar te nemen. De zoutgehalten in het Grevelingenmeer volgen de hogere zoutgehalten van de Voordelta (Wetsteijn 2011).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares