Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-ZoommeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN linkIn 2004 is een planstudie naar oplossingen voor de blauwalgenproblematiek gestart (Tosserams en De Vos 2004). Uit de verkenning van Rijkswaterstaat is gebleken dat de alternatieven zogenaamde m.e.r.-plichtige maatregelen bevatten. Dit zijn maatregelen waarover geen besluit genomen kan worden zonder dat de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) is doorlopen. Deze procedure schrijft voor dat de effecten van de maatregelen in een milieueffectrapport (MER) worden beschreven. De procedure kent ook vaste regels over inspraak en advies.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares