Stratificatie van de waterkolomSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Stratificatie van de waterkolom

Result =

End Set VN link


Stratificatie treedt op wanneer waterlagen verschillende dichtheden hebben als gevolg van verschillen in temperatuur en/of saliniteit. In het voorjaar verwarmt de zon de bovenste waterlaag op die hierdoor lichter wordt en gaat drijven op de waterlaag daaronder. Er vindt nu vrijwel geen uitwisseling van zuurstof meer plaats tussen de bovenste en onderste waterlaag, waardoor zuurstof in de onderste waterlaag uitgeput kan raken en er zuurstofloze condities ontstaan. De twee waterlagen worden gescheiden door een spronglaag. Het huidige beheer is erop gericht dat de spronglaag niet hoger komt te liggen dan 15 m, maar dit wordt meestal niet gehaald (Bouma et al. 2008).

Na het jaarrond open zetten van de Brouwerssluis was er tijdens de jaren 1999 t/m 2002 geen temperatuursstratificatie meer en in de jaren 2003 t/m 2009 een veel minder sterke temperatuursstratificatie in de diepe putten bij Scharendijke en Den Osse. Daardoor bereikte de watertemperatuur van het bodemwater veel hogere waarden dan voor 1999, hetgeen leidde tot hogere mineralisatiesnelheden van gesedimenteerd materiaal, waardoor de zuurstofconsumptie tijdens de zomer toeneemt (Wetsteijn 2011).

Modelberekeningen tonen aan dat met een gedempt tij (acht maal de opening van de Brouwerssluis) voldoende dynamiek bereikt wordt om de zuurstofhuishouding te verbeteren (Nolte et al. 2008).

Meer informatie

Zie voor de laatste gegevens: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020):Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares