Slibgehalte op de bodemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Slibgehalte op de bodem

Result =

End Set VN link
Dood organisch materiaal uit de waterkolom, afkomstig van bijvoorbeeld algen, zinkt naar de bodem en wordt daar afgebroken door allerlei (micro)organismen. Deze afbraak is een zuurstof consumerend proces. Bij grote hoeveelheden dood organisch materiaal op de bodem onttrekt dit proces zo veel zuurstof aan het water, dat er zuurstofloze condities ontstaan. Dit proces leidt ieder jaar tot zuurstofloosheid in en nabij de bodem, ook in minder warme jaren (Bouma et al. 2008).

Door het volledig open zetten van de Brouwerssluis zal er bij grote voorjaarsbloeien van Phaeocystis in de Voordelta ook veel organisch materiaal in de eerste twee diepe putten kunnen sedimenteren. Het is gebleken dat in de meeste jaren van de jaren met grote Phaeocystis-voorjaarsbloeien in de Voordelta het maximale percentage oppervlak met < 1 mg O2/l groter dan 5% is. Jaren waarin geen grote voorjaarsbloeien van Phaeocystis voorkomen en waarbij het maximale percentage oppervlak met < 1 mg O2/l groter dan 5% is blijken extreem warme jaren te zijn geweest, dus de temperatuur blijft bij de ontwikkeling van zuurstofloosheid bij de bodem een belangrijke rol spelen (Wetsteijn 2011).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares