Recreatieve en toeristische activiteitenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result = GVZM Economische waarde van het watersysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Waarschuwingsbord bij de Grevelingen (Wijsman et al. 2010).

Waterrecreanten hebben op een aantal plaatsen in het Grevelingenmeer last van de aanwezigheid van Japanse oesters, omdat men zich aan de scherpe randen van de schelp kan snijden. De mogelijkheden zijn onderzocht om de oesters te verwijderen in recreatiegebieden in de buurt van de Brouwersdam (Wijsman et al. 2010).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares