Ontwikkeling van macroalgenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Ontwikkeling van macroalgen

Result =

End Set VN linkIn de periode 1989 t/m 2007 is onderzoek naar het voorkomen van macroalgen in het Grevelingenmeer uitgevoerd tegelijk met het inventariseren van zeegras. De voormalige zeegrasvelden worden nu bedekt met uitgebreide velden van macroalgen, voornamelijk groenwieren, waaronder zeesla, en rood- en bruinwieren. De aanwezigheid van veel zeesla kan ook leiden tot stankproblemen op recreatiestranden en achter oeververdedigingen en bij de afbraak van afgezonken zeesla ook tot een grotere zuurstofvraag bij de bodem (Wetsteijn 2011).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares