Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER)

Result =

End Set VN link
De milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft geresulteerd in een ontwerp-milieueffectrapport (ontwerp-MER) (RWS 2012). De kwalificatie ‘ontwerp’ is toegevoegd omdat het MER nooit officieel is vastgesteld.
De inhoud van het MER staat beschreven op deze pagina.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares