Maatschappelijk draagvlak verkrijgenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result = GVZM Verkenning Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen

Result =

End Set VN link
Het projectteam Getijdencentrale Brouwersdam heeft geprobeerd om een goede maatschappelijke verankering tot stand te brengen. Maatschappelijke verankering is er op gericht om overheden, ondernemers, inwoners en marktpartijen met elkaar te verbinden, zodat zij de kansen kunnen benutten, die een doorlaatmiddel - eventueel opgewaardeerd naar een energiecentrale - biedt. Een overzicht van de activiteiten die in dit kader hebben plaatsgevonden en de conclusies die daaruit zijn getrokken staan in: Eindverslag maatschappelijke verankering Getijdencentrale Brouwersdam en Maatschappelijke verankering in 2015 en verder: enkele scenario’s.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares