Economische waarde van het watersysteemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Economische waarde van het watersysteem

Result =

End Set VN linkVoor het Grevelingenmeer is een ecosysteemgeoriƫnteerde kosten-batenanalyse (KBA) opgesteld. De KBA is een economische methodiek die gebruikt wordt om een project te beoordelen op de gevolgen voor de welvaart. De ecosysteemgeoriƫnteerde KBA kan worden toegepast om de waarde van het milieu beter tot uitdrukking te brengen. De economische waarde van het milieu wordt gescheiden in gebruikswaarde (bijvoorbeeld de waarde van recreatie in een gebied), optiewaarde (de waarde van de mogelijkheid later van de natuur gebruik te kunnen maken) en intrinsieke waarde (de waarde die aan een natuurgebied kan worden toegekend zonder gebruik van het gebied). Deze waarden genereren vaak geen geldstromen, reden waarom zij in het verleden vaak niet in de KBA werden betrokken. Indien vanuit een ecologisch perspectief opbrengsten worden bekeken kunnen de fysieke en economische gevolgen van een (waterbouwkundig) project nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Zo kan een ecosysteem onder meer bescherming bieden tegen overstromingen, een rol pelen in de watervoorziening en bepaalde hoeveelheden effluent verwerken. Deze functies vertegenwoordigen ook een economische waarde, waardoor veranderingen in het ecosysteem zich eveneens uiten in een economische waardeverandering (Nijssen en Bouma 1998).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares