DoorzichtSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result = GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doorzicht Grevelingen

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Zomergemiddelden (maart-oktober) van doorzicht (als Secchidiepte) en verklarende variabelen DOC, zwevende stof en chorofyl-a over de hele periode waarin metingen beschikbaar zijn (Uit: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)).

In de Grevelingen is een opvallende afname, grofweg een halvering, van de Secchidiepte tussen 1989 en 1999. Het Grevelingenmeer is dus troebeler geworden in die periode. Er lijkt over dezelfde tijd geen grote toename te zijn geweest van zwevend stof of DOC. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de toename van de troebelheid veroorzaakt is door een verandering in zwevend stof of organisch materiaal. Wel is er een toename van het zomergemiddelde chlorofyl-a van ongeveer 5 μg/l in 1989 naar 10 μg/l in 1999 in die periode (figuur 1), en een toename van totaal koolstof in fytoplankton (figuur 2). Het is daarom waarschijnlijk dat de toename van de troebelheid veroorzaakt is door een toename van de gemiddelde fytoplankton biomassa in de zomer. Dit suggereert dat primaire productie in die periode overwegend nutriëntgelimiteerd was.

Figuur 2: Fytoplanktonbiomassa totaal (Uit: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)).

Periode 1990-2008

Figuur 3: Doorzicht op de locatie Dreischor in de periode 1990 t/m 2008: berekende jaargemiddelden (Wetsteijn 2011).

Het doorzicht op de meetlocatie Dreischor is in de periode 1990 t/m 1998 drastisch afgenomen (figuur 3). Het jaargemiddelde doorzicht is in deze periode afgenomen van ca. 50 naar 20 dm. De oorzaak van deze afname is onbekend. Er is geen verband met de hoeveelheid chlorofyl en zwevend stof in het water. In de periode 1999 t/m 2008 nam het doorzicht weer langzaam toe. Het jaargemiddelde doorzicht nam toe van ca. 20 naar 30 dm. Ook de oorzaak van deze toename van het doorzicht is niet bekend. Zowel de afname als toename van het doorzicht is significant (Wetsteijn 2011).

Voor de periode 1977-1987 is de ontwikkeling van de extinctiecoëfficiënt van zowel het Grevelingenmeer als het Veerse Meer beschreven (Stronkhorst en Hendrikse 1988).

Meer informatie

Zie voor de laatste gegevens: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares