Doelstelling waterbeheer GrevelingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen

Result =

End Set VN linkHet Brondocument Waterlichaam Grevelingenmeer geeft in hoofdstuk 5 een overzicht van de doelen die in het beleid worden nagestreefd (Maas en Oorthuijsen, 2012).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares