Doelstelling verkenningSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doelstelling verkenning

Result =

End Set VN linkDe verkenning heeft als belangrijkste doel structurele oplossingsrichtingen ter verbetering van de waterkwaliteit te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van de blauwalgen op de middellange termijn (Sliepen en Tosserams 2003).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares