Doelstelling planstudieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Doelstelling planstudie

Result =

End Set VN linkDe planstudie was gericht op de middellange termijn (2015). De doelstelling was tweeledig. Enerzijds ging het erom, mede in het kader van de implementatie van de Kader Richtlijn Water, alternatieven te ontwikkelen die de waterkwaliteit van het Volkerak- Zoommeer op de middellange termijn zouden verbeteren, waarbij de problematiek van de blauwalgen leidend was. Anderzijds ging het om een beschrijving en beoordeling van de effecten van deze alternatieven, zodat mede op basis hiervan een beargumenteerde keuze gemaakt kon worden om de bijbehorende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren (Tosserams en De Vos 2004).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares