ChlorofylSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Chlorofyl

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Chlorofyl

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Chlorofyl

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Chlorofyl

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Chlorofyl

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Chlorofyl

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Variatie van jaargemiddelde chlorofylconcentratie over de jaren (Uit: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)).

Figuur 1 geeft de concentratie van chlorofyl-A weer in microgram per liter in de bovenste waterlaag van de drie MWTL-stations Dreischor, Scharendijke en Herkingen. De gemiddelde concentratie ligt rond de 5 μg/l. Tussen 1991 en 2009 was de gemiddelde concentratie chlorofyl-A iets verhoogd ten opzichte van de perioden ervoor en erna.

Figuur 2: Trend in oppervlakte chlorofylconcentratie over de laatste 10 jaar voor de drie MWTL stations, zomermaanden (Uit: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)).

De trend van chlorofyl-A in de zomermaanden over de laatste 10 jaar is licht stijgend met ongeveer 0.3 microgram/l per jaar (figuur 2) voor station Dreischor. Voor de andere stations kon dit niet geconstateerd worden.

Zie voor de laatste gegevens: Grevelingen systeemrapportage (Anon. 2020)Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares