ChlorideconcentratieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Chlorideconcentratie

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Verloop van het chloridegehalte in het Volkerak, Zoommeer en Hollandsch Diep (De Vries en Postma 2013).

Voor de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer bedroeg de chlorideconcentratie van het open water ongeveer 14 g/l. Direct na de afsluiting in mei 1987 werd het Volkerak-Zoommeer doorgespoeld met water uit het Hollandsch Diep, waardoor zoet water voor de landbouw in de omliggende gebieden snel beschikbaar kwam. Hierdoor daalde de gemiddelde chlorideconcentratie van het Volkerak-Zoommeer al in 1987 tot de gestelde norm van 0,4 g/l (Tosserams et al. 2000).
De chlorideconcentratie in het VZM is toegenomen tot 2008 en stabiliseert sindsdien, en is 300-400 mg/l hoger dan in het Hollandsch Diep. De chlorideconcentratie in het Zoommeer is systematisch ongeveer 50 mg/l hoger dan in het Volkerak (figuur 1). Opvallend is dat de voorheen duidelijke seizoensvariatie in de jaren 2008-2013 gemiddeld genomen nagenoeg is verdwenen. De grote variaties in die jaren lijken willekeurig verdeeld over de seizoenen. In het Zoommeer wordt gemiddeld over de laatste vier zomers exact voldaan aan de kwaliteitsnorm volgens het waterakkoord (< 450 mg/l) (De Vries en Postma 2013).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares