Freatisch lijnSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Freatische lijn

Result = Hydrologie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Freatische lijn

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Freatische lijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Freatische lijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Freatische lijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Freatische lijn

Result = Dijk VN, Duin VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrologie
Alternatieve naam 
Freatische vlak
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Dijk, Duin
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares