Flora- en faunawetSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Flora- en faunawet

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN, Visie-beleid-wetgeving VN, Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Flora- en faunawet

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Flora- en faunawet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Flora- en faunawet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Flora- en faunawet

Result = Wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Flora- en faunawet

Result = Natuurbescherming VN, Skos Natuurbescherming VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
PBZ vergunningen en ontheffingen, Waterdunen, Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Wetgeving
Bestaat uit 
Natuurtoets
Gerelateerd concept 
Natuurbescherming, Skos Natuurbescherming
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares