EMontSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Expertise Management ontology,

Result =

End Set VN link

Expertise Management ontology (EMont) betekent 'kennismodel', een model waarmee nieuwe kennis makkelijk met bestaande kennis kan worden verbonden. Het verbinden van die kennis gebeurt met behulp van 'EMont-relaties'.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares