Expertise Management MethodologieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Expertise Management Methodology

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Expertise Management Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Expertise Management Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Expertise Management Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Expertise Management Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Expertise Management Methodology

Result =

End Set VN link

De Expertise Management Methodologie (EMM) is een raamwerk voor het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise en oplossingen te vinden voor uitdagende situaties, ook wel 'wicked problems' genoemd. EMM is gebaseerd op actieonderzoek (met behulp van de Soft Systems Methodology) en de bijbehorende systeembenadering (op basis van de systeemtheorie). EMM is de methodologie om, met behulp van de EMont-taal, kennis te structureren en aan elkaar te verbinden in conceptmaps.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares