EvenwichtsprofielSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Evenwichtsprofiel

Result =

End Set VN link


Thesaurus 
Deelgebied in thesaurus 
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares