Eenvoudig toetsenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result = Toetsen golfremmende werking griend Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe eenvoudige toetsing van de griend Noordwaard bestaat uit drie stappen (zie figuur 2.1):

  1. Stap 1a: Is de toestand van de griend gunstiger of ongunstiger geworden ten opzichte van het ontwerp?
  2. Stap 1b: Is de staat van de ontwerpuitgangspunten gunstiger of ongunstiger geworden?
  3. Stap 2: Wat is de golfreductie van de griend?

Is het antwoord op de laatste vraag voldoende, dan is de griend als voldoende getoetst, zo niet dan dient er een geavanceerde toetsing plaats te vinden (stap 3).

Figuur 2.1: Beoordelingsschema toetsing griend Fort Steurgat.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares