Ecosysteemdiensten door BwN-interventiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies

Result =

End Set VN linkDaily et al. (1997) definiƫren ecosysteemdiensten als 'de condities en de processen waarmee natuurlijke ecosystemen en de soorten waaruit ze bestaan, menselijk leven ondersteunen en mogelijk maken'. Ecosysteemdiensten worden onderscheiden in zes categorieƫn:

Ecosysteemdienst Dienst geleverd door BwN-interventies
Productie van goederen of diensten Voedsel, geneesmiddelen, energie, duurzame materialen, genetische informatie
Herstelprocessen of regulerende diensten Zuivering van lucht en water, Afbraak van afvalstoffen, bestuiving van planten
Stabilizerende processen of ondersteunende diensten Kust- en rivierstabilisatie, vermindering van droogtes en overstromingen, bestrijding van plagen
Habitatfunctie Een kraamkamer of een plaats waar organisme kunnen voorkomen
Zingevingsfunctie of culturele diensten Schoonheid, spirituele inspiratie, wetenschappelijke ontdekking
Openhouden van toekomstige opties Bewaren voor toekomstig gebruik of ontdekking

Een interessante manier om een idee te krijgen over de hoeveelheid soorten die de mens nodig heeft om te overleven is door voor te stellen dat de maan een geschikte atmosfeer en klimaat heeft voor aards leven. De vraag is hoeveel organismen je mee naar de maan moet nemen om daar een leefbare kolonie te stichten. Het antwoord op die vraag is erg moeilijk te geven, vooral als je de soorten erbij betrekt die de soorten ondersteunen die direct door de mens gebruikt worden. Niemand heeft enig idee van de exacte hoeveelheid soorten die nodig zijn om het bestaan van de mens mogelijk te maken (Daily et al., 1997).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares