Ecologische functies
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ecologische functies BwN

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ecologische functies BwN

Result = Ecosysteemdiensten door BwN-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ecologische functies BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ecologische functies BwN

Result = Processen (natuurlijk en menselijk) VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ecologische functies BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ecologische functies BwN

Result =

End Set VN link
Ecologische functies zijn relevant voor de processen in een ecosysteem, zoals primaire productie, afbraak, nutri├źntenkringloop en emergente eigenschappen die volgen uit de interacties tussen soorten en de complexe interacties tussen de biotische en abiotische onderdelen van het systeem. De Groot et al. (2002) (en de referenties hierin) definieert ecosysteemfuncties als: "de capaciteit van natuurlijke processen om goederen en diensten te leveren die voorzien in de menselijke behoeften, zowel direct als indirect". De Groot onderscheidt vier hoofdcategorie├źn in de ecosysteemfuncties: (1) regulerende functies, (2) habitatfuncties, (3) productieve functies en (4) informatieve functies. Een voorbeeld van een regulerende functie is het voorkomen van verstoring. De corresponderende ecosysteemdienst zou dan bijvoorbeeld zijn bescherming tegen storm of hoogwater, en de onderliggende processen en onderdelen zijn de invloeden van structuren in het ecosysteem op golfdemping en het vermogen om sediment vast te houden.

De ecologische functies of effecten van Building-with-Nature-interventies zijn:

  • Een buffer tegen hoogwater
  • Het verlagen van de stroomsnelheid
  • Het stabiliseren van sediment
  • Het dempen van golven
  • Het verhogen van de waterkwaliteit
  • Het ontwikkelen van habitat
  • Het fixeren van CO2 (koolstofdioxide)Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares