Wiki-pagina's verbinden met gerelateerde pagina'sSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result = EMM Eindredactie door contentmanager VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Wiki-paginas verbinden

Result =

End Set VN link


Een contentmanager verbindt nieuwe pagina's aan bestaande, gerelateerde pagina's. In de meeste gevallen wordt daarvoor de "deel van"-relatie aangelegd en worden Practices en Experiences aangemaakt.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares