Wiki-pagina's controleren en eindredactie tekstSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result = EMM Eindredactie door contentmanager VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Wiki-paginas controleren

Result =

End Set VN link


Een contentmanager controleert of de teksten, verwijzingen en semantiek op de juiste manier op de Wiki staan.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares