Wiki-pagina's aanmaken en verbindenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Wiki-paginas aanmaken,

Result =

End Set VN linkWiki-pagina's behorend bij tekstbubbels aanmaken

Voor iedere tekstbubbel in de onlangs geüploade conceptmap maak je een VN-pagina en een model-pagina aan, zie voorbeeld hieronder. Volg daartoe onderstaande zes stappen, te beginnen met het aanmaken van een VN-pagina:

1. Klik op een tekstbubbel in jouw conceptmap: je navigeert nu naar de aan te maken VN-wiki-pagina behorend bij die tekstbubbel.

2. Kies vervolgens een categorie waaronder de tekstbubbel valt en klik op die knop:

Type tekstbubbel Categorie wiki-pagina Opmerkingen
Context (Practice) Context VN In het geval de Context over algemene kennis gaat.
Context (Experience) Case Context VN In het geval de Context over een casus gaat.
Activiteit, Betrokkene, Overtuiging of Randvoorwaarde, Conditie, Doelstelling, Product Intentional Element VN (Activity, Goal, Outcome, Condition, Belief)

3. Klik op de knop ‘Pagina opslaan’

4. Verwijder vervolgens ‘_VN’ uit de URL-balk en ga naar die wiki-pagina: je gaat nu het formulier kiezen voor de model-pagina behorende bij de VN-pagina.

5. Vul het formulier van de model-pagina in (dit kan ook in een later stadium, zie volgende paragraaf ‘‘Wiki-model-pagina's semantisch met elkaar verbinden’’, maar mag niet worden overgeslagen) en klik op de knop ‘Pagina opslaan’.

6. Voor het toevoegen van tekst aan de zojuist aangemaakte wiki-pagina: voeg het in stap 4 verwijderde ‘_VN’ weer toe aan de URL van de model-pagina. N.B.: tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd.


Wiki-model-pagina's semantisch met elkaar verbinden

Als alle model-pagina’s op de wiki zijn aangemaakt, kan de onderkant van het formulier worden ingevuld, zie voorbeeld hieronder. Hiermee worden de pagina’s semantisch aan elkaar verbonden. De in te vullen relaties haal je uit de conceptmap die de basis heeft gevormd voor het aanmaken van de pagina’s. Eventuele wijzigingen, die plaatsvinden bij de controle door de contentmanager, worden later doorgevoerd.

Hieronder volgen aanwijzingen voor de verschillende model-pagina's (zoals Contexten en Activiteiten). Open de model-pagina met de ‘Bewerken met formulier’-knop aan de bovenkant van het scherm.

Context

Veld Aanwijzingen
Omschrijving Dit veld kan leeg blijven.
Supercontext De context waar deze context onderdeel van is. In het geval van een Case Context (ofwel een Experience): dit veld leeg laten, want de relatie tussen casus en algemene, gerelateerde kennis (ofwel Practice) wordt op de wiki door middel van Practices en daaraan gekoppelde Experiences aangebracht. Dit laatste is van belang voor wiki-contentmanagers.
Paragraafkop De paragraaftitel is wat de lezer ziet, daarom krijgt de paragraaftitel de naam van de node die in de conceptmap staat.
Alinea Tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd, dus deze blijft leeg.
Beeldmateriaal Omdat we in de tekst verwijzen naar de figuren, vullen we hier niets in.
Vrije tekst Mocht er tekst in staan, dan kun je dat laten staan.
Samenvatting Dit veld kan leeg blijven.

Activiteit

Veld Aanwijzingen
Context Als de context al bekend is, vul je die in, anders doe je het later in overleg met de contentmanager.
Element decompositietype Kies voor ‘IOR’.
Paragraafkop De paragraaftitel is wat de lezer ziet, daarom krijgt de paragraaftitel de naam van de node die in de conceptmap staat. Bij deze pagina is dat: Wiki-pagina's aanmaken en verbinden.
Alinea Tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd, dus deze blijft leeg.
Beeldmateriaal Omdat we in de tekst verwijzen naar de figuren, vullen we hier niets in.
Produceert Als de activiteit een outcome (product) heeft, hier de naam van de outcome-model-pagina invullen. Hier kan je meerdere pagina’s invullen.
Consumeert Als de activiteit een input (product) gebruikt, hier de naam van die pagina invullen. Als er in de conceptmap staat: Input X =wordt gebruikt voor⇒ Activiteit Y, dan is 'consumeert' de officiële EMont-relatie tussen die twee tekstbubbels (Activiteit consumeert Input). Hier kan je meerdere pagina’s invullen.
Onderdeel van Als de activiteit een deel is van een andere activiteit, hier de naam van die activiteit-model-pagina invullen. Hier kan je meerdere pagina’s invullen.
Instantie van Als de activiteit een voorbeeld (casus) van een andere (generiek geformuleerde) activiteit is, hier de naam van die pagina invullen. Hier kan je ook meerdere pagina’s invullen.
Betreft ? Hans….????
Contributes Als de activiteit bijdraagt aan een andere activiteit of een doelstelling, hier de naam van die pagina invullen. Als deze pagina bijdraagt aan meerdere andere, dan een nieuw veld aanmaken. Als de waarde van de bijdrage bekend is, dit aangeven in het veld ‘element contributiewaarde’.
Depends Als de activiteit afhangt van een conditie, randvoorwaarde of activiteit, hier de naam van die pagina invullen. Als deze pagina bijdraagt aan meerdere andere, dan een nieuw veld aanmaken.
Connects Als de activiteit opgevolgd wordt een andere activiteit of een doelstelling, hier de naam van die pagina invullen. Als deze pagina bijdraagt aan meerdere andere, dan een nieuw veld aanmaken. Wanneer het gaat om een parallelle activiteit geef dat dan aan in het veld ‘element link conditie’.

Intentional Element (doelstelling, randvoorwaarde of overtuiging, conditie of product)

Veld Aanwijzingen
Context Als de context al bekend is, vul je die in, anders doe je het later in overleg met de contentmanager.
Element type Kies voor Goal (doelstelling), Belief (randvoorwaarde of overtuiging), Condition (conditie) of Outcome (of input, ofwel: een product).
Element bestaat uit type Kies voor ‘IOR’.
Paragraafkop De paragraaftitel is wat de lezer ziet, daarom krijgt de paragraaftitel de naam van de node die in de conceptmap staat.
Alinea Tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd, dus deze blijft leeg.
Beeldmateriaal Omdat we in de tekst verwijzen naar de figuren, vullen we hier niets in.
Onderdeel van Als de intentional element een deel is van een andere intentional element hier de naam van die pagina invullen. Hier kan je meerdere pagina’s invullen.
Instantie van Als de intentional element voorbeeld (casus) van een andere (generiek geformuleerde) intentional element is, hier de naam van die pagina invullen. Hier kan je ook meerdere pagina’s invullen.
Betreft ? Hans….????
Contributes Als de intentional element bijdraagt aan een andere intentional element of een doelstelling, hier de naam van die pagina invullen. Als deze pagina bijdraagt aan meerdere andere, dan een nieuw veld aanmaken. Als de waarde van de bijdrage bekend is, dit aangeven in het veld ‘element contributiewaarde’.
Depends Als de intentional element afhangt van een conditie, randvoorwaarde of activiteit, hier de naam van de pagina invullen. Als deze pagina bijdraagt aan meerdere andere, dan een nieuw veld aanmaken.

Belangrijk: bewerkingen opslaan

Om je aanvullingen en aanpassingen aan de wiki-pagina’s te behouden moet je na elke bewerking op de knop ‘Pagina opslaan’ klikken.


VOORBEELD: Wiki-pagina aanmaken en verbinden aan andere pagina's

1. Klik op de tekstbubbel ‘‘Activiteit A’’ in de conceptmap van figuur 1.

Figuur 1: Voorbeeld van een conceptmap over de situatie waarin activiteit A een product produceert die vervolgens wordt benut door activiteit B waardoor de doelstelling van die activiteiten wordt behaald.


2. Klik op de knop (categorie) ‘Intentional Element VN (Activity, Goal, Outcome, Condition, Belief)’ (zie figuur 2).

Figuur 2: Keuze voor type wiki-pagina bij een tekstbubbel. In deze afbeelding wordt bij de tekstbubbel ‘‘Activiteit A’’ de knop ‘Intentional Element VN (Activity, Goal, Outcome, Condition, Belief)’ gekozen omdat de tekstbubbel een Activiteit weergeeft.


3. Klik op de knop ‘Pagina opslaan’ (zie figuur 3).

Figuur 3: Een Activiteit-VN-pagina aanmaken door op de knop 'Pagina opslaan' te klikken.


4. Verwijder vervolgens ‘_VN’ uit de URL-balk, ga naar die wiki-pagina en klik op de knop ‘Activity’ (omdat je zojuist een VN-pagina van een Intentional Element hebt aangemaakt).

Figuur 4: Model-pagina van Activiteit A aanmaken


5. Vul het formulier van de model-pagina van Activiteit A in (zie figuur 4 en de paragraaf ‘‘Model-pagina Activiteit invullen’’ hierboven) en klik op de knop ‘Pagina opslaan’.

Figuur 5: Het ingevulde formulier op de model-pagina van Activiteit A.


6. Voor het toevoegen van achtergrondinformatie aan de wiki-pagina over Activiteit A: voeg het zojuist verwijderde ‘_VN’ weer toe aan de URL van de model-pagina van Activiteit A en voeg de tekst toe. N.B.: tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares